onsdag, november 21, 2012

Järnvägsparken i Bro

Sexmillioner kronor avsattes till att bygga denna park i Bro. Det var den moderatledda styrande alliansen som beslutade om detta. Men pengarna räckte inte och i borgarnas budgetförslag  för 2013 begärs ytterligare enmillionfemhundratusen kronor. Socialdemokraterna är fortfarande emot parkbyggandet och inga pengar anslås i vårt budgetförslag.

Total kr 7.500.000:- kommer parken att kosta i anläggning. Sedan tillkommer årligen kostnader för driften. Man behöver inte ha mycket fantasi för att finna bättre sätt att spendera skattemedlen.


Märkligt placerad järnvägspark


Inga kommentarer: