onsdag, juni 08, 2016

Nu upprustas badet på Gröna Udden

Badet på Gröna Udden i Kungsängen är ganska nedgånget.  Problem med mycket fåglar, framför allt gäss av olika slag som lämnar sin avföring där tanken är att vi människor skall bada. Till sommaren hoppas jag på att det skall bli ett fungerande friluftsbad igen. Åtgärder vidtas för att hålla fåglar borta, en ny badbrygga är anlagd och upprustning av kiosken pågår för fullt. Kultur och fritidsnämnden tog i april en plan för kommunens bad.  Det finns också att läsa i "mitt i Upplands-Bro".


Ny kiosk byggs på Gröna Udden

Inga kommentarer: