torsdag, september 01, 2005

Är borgarna ett alternativ för vanliga löntagare?

En tusenlapp i skattesänkning föreslår borgarna, men vanliga löntagare kommer inte att tjäna på detta. Högre avgifter till fack och A-kassa och betydligt dyrare bilförsäkring äter upp stor del av tusenlappen.
Sänkning av ersättning till A-kassan och försämrad sjukförsäkring kommer att slå hårt på sjuka och arbetslösa. Detta innebär att kommunerna kommer att få ökade kostnader för ekonomiskt bistånd (socialbidrag), vilket i sin tur innebär nedskärningar i skola, vård och omsorg eller högre kommunalskatt.
Plötsligt var hela tusenlappen borta. Skulle man dessutom bli sjuk eller arbetslös är det ren förlust.

Varför enas då de borgerliga om ett så dåligt förslag?
-Jo, givetvis för att de grupper de företräder tjänar på det. De som har ett egenintresse av att den svenska välfärden avskaffas.


Om A-kasseavgiften höjs med 200:- per månad (till c:a 300:-) och ersättningarna försämras, kommer endast de som har höga inkomster att tycka sig har råd att vara med, och då givetvis i en privat försäkring med höga ersättningsnivåer. Detta kan bli dödsstöten för en allmän A-kassa öppen för alla.

Om ersättningar från försäkringskassan kraftigt försämras, kommer de som har råd att teckna egna försäkringar. Detta kan bli dödsstöten för en allmän sjukförsäkring öppen och lika för alla.

Om skattereduktionen för fackavgiften avskaffas, hoppas givetvis borgarna att löntagarna skall bli svagare genom att facket tappar medlemmar. Avslöjande är att arbetsgivarna skall behålla sin avdragsrätt för avgiften till arbetsgivarföreningen.

Alla med egen bil skall betala högre försäkringspremie, hur mycket är inte framräknat. Slipper gör de som kör i företagets bil.

Ställ dig frågan:
- Vem tjänar på ett samhälle utan allmän sjukförsäkring, utan ett ekonomiskt skydd vid arbetslöshet och med svaga fackföreningar?
När du vet svaret då förstår du vems ärende de borgerliga partierna går.