torsdag, oktober 19, 2006

Inga öppningar

Man kan fråga sig hur klokt det är att före ett val låsa sig för samarbetspartner. Det som nu hänt är att vi fått ett dött läge. Det som "lovades" före valdagen kan inte längre gälla. För att få en fungerande kommunledning måste flera partier göra det som de tidigare sagt var omöjligt.
Det är tufft men som politiker kan man inte smita från ansvaret.
Alternativet är anarki.

På fullmäktige i går återremiterades såväl Detaljplan 3 för Sylta som Äldreomsorgsplanen. Detta för att kommande majoritet skall hinna sätta sig in i den.

Inga kommentarer: