torsdag, oktober 04, 2007

Valfrihet

När jag handlar mat i Kungsängen kan jag välja mellan Konsum och ICA. Väl inne i affären kan jag själv välja vilka varor jag skall köpa. Jag kallar detta för valfrihet. Jag skulle aldrig acceptera att butikspersonalen plockade ihop varukorgen utifrån min vikt, ålder och allmänt hälsotillstånd. Däremot skulle jag kunna acceptera att en av butikerna stänger och jag inte längre kan välja mellan kooperativt eller privat. Att välja innehållet i matkassen är viktigare än att välja ägarform på butiken.

Regeringen har tillsatt en utredning "Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen" som kommer att lägga sitt förslag 29 februari nästa år. Utredningens uppgift är att "främja en mångfald av utförare, både i fråga om storlek och inriktning". Avsikten är att montera ned den kommunala hemtjänsten och äldreboendet. Att ersätta offentlig verksamhet med konkurrerande och vinstgivande företag.

När jag behöver hemtjänst är det viktigare att bestämma vad jag vill ha hjälp med än vem som är ägare till hemtjänstföretaget.
Från den borgerliga högern tycks man helt glömt bort att det är val av innehåll i omsorgen som ger valfriheten.

Inga kommentarer: