måndag, oktober 22, 2007

Finns utanförskapet?

Ingen har lyckats förklara vilka som tillhör "utanförskapet". Ett ord som högeralliansen uppfann inför förra valet för att ge ett intryck av, att en stor del av Sveriges befolkning inte arbetar utan lever på bidrag.
Senaste numret av LO-tidningen belyser det hela med hjälp av statistik från de västeuropeiska EU-länderna. Den visar att det endast är Danmark och Holland som har fler i arbete. Man har då tittat på åldrarna 16 - 64 år.
Hur ser det ut i de högre åldrarna? Jo, Sverige har klart den högsta förvärsfrekvensen bland de som är mellan 55 och 64 år. Var tog alla förtidspensinärer vägen?

Ledaren i LO-tidningen nr 33 är klart läsvärd. Den visar att vi 2006 var bäst på att få folk i arbete, att inte ens regeringen vet vad "utanförskap"är samt att regeringen inte tror på att deras politik får fler i arbete.

Inga kommentarer: