torsdag, maj 12, 2016

Vaccinering mot influensan, politisk panik.

I dag skall riksdagen fatta beslut om ersättning till dem som fått följdverkningar av svininfluensavaccinet. Det handlar om barn som fått hela sitt liv förstört. Självklart skall ersättning för kommande inkomstbortfall, höjda levnadskostnader samt "sveda och värk" utgå. Troligtvis är det tak som i dag sätts på 10 miljoner kr för lågt för att täcka allt.

Vad som borde göras är att ordentligt utreda hur svenska regeringen och Socialstyrelsen kunde brista så i sitt ansvar och köpa in vaccin och uppmana oss till vaccinering.
Vad som bör utredas är:
  • Svininfluensan var en mycket lindrig form av influensa med få dödsfall. Varför gav man från myndigheter intrycket av att risken var stor och uppmanade alla till vaccinering?
  • Det lär inte finnas något känt fall av person född 1918 eller tidigare som fått svininfluensa och det är väldigt sällsynt med insjuknade personer födda 1956 eller tidigare. Varför uppmanade man särskilt äldre personer att vaccinera sig?
  • Fanns det experter, som inte hade anknytning till läkemedelsindustrin, som Socialstyrelsen och regeringen anlitade före beslut?
  • Varför inköptes så mycket vaccin att det hade räckt till att vaccinera svenska befolkningen två gånger?
  • WHO rekommenderade massvaccinering. Vilka experter hade de som rådgivare och vad har de för koppling till läkemedelsindustrin?
  • Det sägs ibland att antalet insjuknade i länder med massvaccinering är lika många som i länder där man inte uppmanat till vaccinering. Jag har aldrig sett någon statistik på detta, men det bör finnas. Siffrorna måste redovisas offentligt!
  • Ibland framförs det att massvaccineringen räddat liv. Vid andra tillfällen sägs det, att om det räddat liv, är det färre än tio. Man brukar använda statistik för att räkna ut nyttan av vaccineringar. Finns det någon utvärdering, gjord av andra än de som fattat vaccineringsbeslutet?

Beslutsfattarna visste att vaccinet inte var färdigt och provat. Läkemedelsindustrin frånskrev sig ansvaret för biverkningar. Som ett av få länder i världen genomförde Sverige en massvaccinering av sällan, eller aldrig, skådat slag. 
Jag tycker det känns futtigt att sätta tak på ersättningen till de drabbade barnen

Inga kommentarer: