lördag, augusti 27, 2005

Moderaterna är utklädda till socialdemokrater

Nu har moderaterna upptäckt att de flesta svenskar är socialdemokrater. Därför marknadsför de sig i dag som ett alternativ för vanliga löntagare. De nya moderaterna talar de om, men vad är nytt? Så vitt jag kan se det är det nya att det som inte stämmer med socialdemokraterna, (ex avveckling av välfärden genom skattesänkningar eller försämrad trygghet på arbetsmarknaden), det skall man inte prata om. De gamla förslagen avskaffas och nya skall tas fram efter valet.

På moderatstämman har redovisats hur man hitills har lyckats. Väljarna vet inte vad moderaterna står för. Ja, det är detta som är målet. Moderaterna vill inte att väljarna skall veta vilken politik de avser att föra efter kommande riksdagsval. Genom att framstå som alternativa sossar hoppas de på en valseger för att sedan kunna genomföra de förändringar som gynnar deras egna intressen.