torsdag, januari 22, 2009

Skivindustrin tjänar på fildelare.

Ännu en undersökning som visar att skivindustrin inte förlorar på piratkopiering enligt E24. Skivindustrin har skapat en myt om stora förluster för musikbranchen. Sanningen är den att musikbranchen aldrig har varit större eller mer lönsam än nu. Däremot går det dåligt för de som pressar skivor.

Vi lever i en föränderlig värld. För inte så länge sedan, mina föräldras ungdom, var många oroliga för att radion skulle vara ett hinder för skivförsäljningen. Det visade sig dock att skivor som spelades mycket på radion också såldes mycket. STIM skapades för att ge ersättning till artisterna.
När kassettbandspelarna kom på 70-talet startade piratkopieringen på allvar. Många spelade in musiken från radion eller lånade ett band från grannen och kopierade. Ersättning till artisterna löstes med särskild skatt på oinspelade band. Skivbranchen förutspådde musiklivets död.
När MP3 spelarna kom fanns det väldigt få låtar att köpa. Trots detta såldes massvis av spelare. Att göra om en inköpt skiva till MP3 eller att ladda ned en fil, ofta samma låtar man redan köpt på skiva, var piratkopiering.
När TV:n kom sades det att det var slutet för filmindustrin. Det blev en biografdöd, men filmindustrin fick goda tider.
När VHS-bandspelaren kom förutspåddes en omöjlig situation för filmen. Många tog en kopia av filmen de hyrt, dels för privat bruk och dels för att låna ut till vänner och bekanta. Detta var piratkopiering.

Nu hanteras såväl film som musik och till viss mån skriven text helt digitalt. Vi måste finna oss i detta. Det kommer att drabba de som tillverkar skivor, men de måste inse situationen och ställa om produktionen.

Myten att musik- och filmskapandet är hotat är inte sant. Det framgår av att trots snart 40 års omfattande piratkopierande har kulturen aldrig blomstrat såsom nu. Utvecklingen är positiv för kulturlivet.

Fördöma piratkopierare kan endast den göra som aldrig kopierat ett kassettband, aldrig bett grannen spela in en film från betalkanalen, aldrig sett en kopia av en hyrfilm, aldrig tagit en kopia på CD:n för att ha i bilen, eller aldrig lånat hem en skiva med kontorsprogaram från arbetsplatsen för att installera på hemdatorn.

För länge sedan spreds musik genom muntlig tradition, sedan kom tryckta nothäften som hotades av grammofonskivor, som hotades av radion, som hotades av kasettbandspelarna,som hotades av MP3. Kanske skulle man satt ned foten redan vid den muntliga traditionen, men ingen brydde sig vid den tiden. Kapitalet var inte inblandat.

Inga kommentarer: