lördag, januari 31, 2009

Varför försvarsdebatt?

"Minsta försvaret i Norden" skriver Svenskan i dag. Men är det sant? Nej inte enligt deras egna siffror. Visserligen jämför man ett svenskt försvar år 2014, efter uppskattade nedskärningar, med dagens försvar i de nordiska länderna. Men även då är Sverige ledande såväl i luften som till sjöss. Sveriges försvarsutgifter är i dag nästan dubbelt så stora som Finlands.

Just Finland brukar tas fram som exempel på ett land som satsar på försvaret. De har sju gånger så många soldater som Sverige. Men är det verkligen en bra prioritering. Det är väl ingen som tror att morgondagens krig kommer att avgöras i fältslag mellan stora arméer.

Varför kommer debatten just nu? Vilka har intresse av den? Är det så att hotbilden har förändrats?

På det senare kan man svara: Ja, den har minskat. I alla fall jag känner mig säkrare sedan USA bytt president. Ryssland har jag aldrig känt mig det minsta orolig för. Det landet har aldrig under modern tid visat intresse för Sverige.

Jag tror att försvardebatten främst förs fram av de som vill att Sverige skall gå med i NATO. Att låtsas att vi inte har råd med ett tillräckligt bra försvar, att göra gällande att Sverige hotas av krig och att hävda att vi måste vara vän med de "goda grabbarna" gynnar, som jag ser det, endast de militanta krafter som önskar att med NATOmedlemskap stå sida vid sida med USA i världens krigshärdar.

Vad ett NATOmedlemskap skulle kosta får vi inte själva bestämma. Om vi skall vara med i krig får vi inte själva längre bestämma. Ett medlemskap kan bli dyrt både ekonomiskt och mänskligt.

Inga kommentarer: