tisdag, januari 20, 2009

Sverige klarar sig bra, trots regeringen

Enligt Svenska Dagbladet klarar sig Sverige bättre i den finansiella och ekonomiska krisen än övriga EU. Detta tack vare att vi inte är med i EMU. Vi kan nu ha ett ränteläge anpassat till den svenska situationen och kronans värde har sjunkit vilket gynnar exportindustrin. Sveriges BNP i år beräknas sjunka mindre än övriga EU och framför allt mindre än EMU-länderna. Nu skall vi vara tacksamma att vi inte har Euro som valuta.

Vad gäller arbetslösheten spås den bli lika stor hos oss som i övriga Europa. Detta beroende på att regeringen inte vidtar nödvändiga åtgärder.

Inga kommentarer: