lördag, februari 28, 2009

Arbete pågår

Ny gång- och cykelväg läggs ut

Inga kommentarer: