lördag, februari 07, 2009

Regeringen vill bygga nya kärnkraftverk.

Märkligt.
Kärnkraften är lika farlig nu som 1980.
Det är inte många år sedan det avslöjades allvarliga brister i säkerheten i Forsmark.
Uran är en ändlig tillgång, kommer att ta slut, men dessförinnan blir det som bristvara bara dyrare och dyrare.
Avfallsfrågan är fortfarande inte löst och är förmodligen ett olösligt problem.
Byggs kärnkraften ut avstannar utvecklingen för förnyelsebara energikällor.

Argumenten mot kärnkraft är desamma nu som före folkomröstningen, inget har förändrats. Svenska folket ansåg då, att befintlig kärnkraft skall avvecklas i takt med att den ersätts med andra energikällor.
Låt så också ske!

Ann-Marie Lindgren, Arbetarrörelsens Tankesmedja, skriver i veckans analys:
"För den rödgröna koalitionen är alltså utmaningen att lägga fram ett program för energiomställning utan kärnkraft, som är trovärdigt i sig självt och som också visar för väljarna att varken välfärd eller jobb hotas. För det är naturligtvis inte så att den majoritet för fortsatt kärnkraft som nu syns i opinionsmätningarna handlar om en obotlig kärlek till kärnkraften i sig själv. Det handlar om att man är orolig för vad som händer om den energi kärnkraften producerar faller bort. "

Det är uppenbart att lågkonjunkturen och människors oro inför framtiden utnyttjas av kärnkraftvänner.

Inga kommentarer: