torsdag, september 03, 2009

Skattepengar blir vinster

Ytterligare ett avslöjande. Så här får det inte vara. Skattepengar delas ut som vinster till privatpersoner!
DN skriver i dag om hur en tidigare anställd förskolechef kan ta ut 3,2 miljoner i vinst ett år efter avknoppningen. Detta sker i det alliansstyrda Stockholm och visar tydligt hur borgerliga politiker använder skattepengar för att berika enskilda.
För ett år sedan köpte förskolechefen verksamheten för 634.650 kronor. Det är inte rimligt att verksamheten skall ge en vinst med 500%.
Varför ger borgarna bort skattepengarna?

Någon kanske tror att förskolan drivs mycket bättre och kostnadseffektivare i privat regi och därav skapas den höga vinsten. Om så vore fallet, är det anmärkningsvärt, att förskolechefen uppenbarligen inte skötte sitt arbete, när hon var anställd av Stockholms kommun, och hade ansvaret för förskolan.

Jag blir upprörd. Allianspolitikerna, särskilt moderaterna, har i retoriken liknat socialdemokraterna.
Men, i handling river de ned det gemensamma och delar ut skattepengarna till de giriga.

Jag känner mig säker på att det inte går till så här i vår kommun, Upplands-Bro. För säkerhets skull skall jag ta initiativ till en redovisning av vinsterna i de privata bolag som driver kommunal verksamhet här.

1 kommentar:

Henrik Andersson sa...

Skönt att man inte bor i Upplands-Bro. Brrrrrr.