fredag, december 11, 2009

"Av var och en efter förmåga , åt var och en efter behov" en gammal vacker tanke som präglat den socialdemokratiska skattepolitiken . Den progressiva skatten är en följd av detta.
I dagens Sverige har detta system frångåtts. Allianspartierna har beslutat att de sämst ställda skall ha den högsta skattesatsen.

PRO:s ordförande Curt Persson berättar i dagens SvD om en undersökning där 18 länder ingår (EU-15, Norge, USA och Australien). Endast Sverige har högre skatt för pensionärer än för löntagare med samma inkomst. I de flesta länder betalar pensionärerna lägre skatt än de förvärsarbetande. Även DN refererar till detta.

Dessutom är det så illa att de två senaste stegen i "jobbskatteavdraget" betalas med lånade pengar. Det betyder att vid en kommande rödgrön valseger måste skattebetalarna betala tillbaks detta, vilket med automatik innebär höjda skatter.

Den borgerliga politiken innebär lägre skatt för många, dock inte pensionärer, sjuka och arbetslösa. Störst skattesänkning får de rikaste.
Den innebär också en nedmontering av välfärden, och att samhällets egendom i många fall skänks bort. Något som vi måste betala i framtiden.

Inga kommentarer: