fredag, december 04, 2009

Heminsstruktör för syn- och hörselskadade

Socialdemokraterna och Folkpartiet skapade ett utrymme i budgeten och inför heminstruktör för syn- och hörselskadade i kommunen. Såväl Synskadades Riksförbund som Hörselfrämjandet har utarbetat policydokument där det framgår vad tjänsten innebär.
Att utbilda personalen inom äldreomsorgen, att informera syn- och hörselskadade om hjälpmedel, att visa och utbilda hur man sköter sina hjälpmedel, att motivera till rehabilitering och att vara till hjälp med träning i den dagliga livsföringen är viktiga arbetsuppgifter.

Det är tack vare att Upplands-Bro kommun har en sedan i mitten av 90-talet välskött och stark ekonomi som 2010 års budget klarar sig utan nedskärningar och till och med nysatsningar.
Visst är det som M, Kd och C säger att alliansregeringens extra statsbidrag till kommunen förstärkte budgeten. Vi skall dock komma ihåg att tidigare har samma regering dels gjort nedskärningar på kommunernas ekonomi och dels lagt på ökade kostnader för kommunerna. Det extra statsbidraget är inget stöd på sikt och därför är det extra skönt att vi de goda åren har samlat i ladorna och står starkt rustade i de kärva tiderna.

Inga kommentarer: