måndag, april 12, 2010

ROT kan vara bra.

ROT-avdraget kan vara bra, om det används på ett riktigt sätt.
Socialdemokratiska regeringar har vid flera tider använt sig av ROT-avdragen som arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Tanken har då varit att när arbetsmarknaden inom byggsektorn varit svag, kunna tidigarelägga ombyggnader och reparationer för att på så sätt få en utjämning mellan låg- och högkonjunktur.
ROT skapar nämligen jobb även inom flera brancher vilket RUT inte gör. När bostäder byggs om, ökar efterfrågan på byggmaterial och verktyg. Vidare är det ofta kopplat till nyinköp av möbler, gardiner och annat som hör hemmet till.
ROT är en alldeles utmärkt stimulans i lågkonjunkturen, och det är på det sättet det bör användas. Då skall det också omfatta alla bostäder. Att som borgarna nu, inte låter boende i hyresrätt få ta del av detta avdrag, är orättvist och minskar den konjunkturhöjande effekten.
ROT skall sättas in vid lågkonjunktur och tas bort vid högkonjunktur. RUT skall tas bort och förbli borta. Så ser en traditionell socialdemokratisk politik ut. En politik som skapar jobb och utjämnar mellan goda och dåliga tider.

Inga kommentarer: