tisdag, april 19, 2011

Socialdemokraterna har initiativet.

Upplands-Bro har haft och har fortfarande en välskött ekonomi. Detta resulterar i att senaste året med socialdemokrater i ledningen, 2010, gav ett överskott på drygt 26 miljoner kr. Pengar som kan användas till investeringar.

Alliansen tycks ännu inte tänkt färdigt. Socialdemokraterna föreslår i prioriterad ordning:

 1. Upprustning, utbyggnad och/eller nybyggande vid Prästtorp så att vi där får en ridanläggning som motsvarar dagens miljökrav samt har en storlek som ger en bra grund och förutsättningar för att Upplands-Bro Ryttarförening kan utvecklas med god ekonomisk stabilitet.

 2. Upprustning, utbyggnad och/eller nybyggande av simhallen/äventyrsbadet/styrketräningen med större omklädningsrum samt utökad reningskapacitet i simhallen för att göra det möjligt att ta emot fler besökare.

 3. Golv och erfoderligt förvaringsutrymme till fotbollshallen i Bro enligt tidigare beslut av Kommunfullmäktige.

 4. Projektering av ett allaktivitetshus med scen och hall i Bro för kultur, idrott och andra evenemang.

 5. Tryggare skolvägar genom blinkande varningslampor vid berörda övergångsställen.

 6. Utökad belysning i och vid våra gångtunnlar.

 7. Tredje etappen av Lillsjö promenaden.

 8. Utveckling av de kommunala badplatserna.

 9. Upprustning av utemiljön vid kommunens skolor och förskolor.

10. Upprustning av utemiljön vid kommunens äldreboenden.

11. BMX-bana på den norra slänten av Lillsjötoppen.

12. Anlägga en båtramp som är tillgänglig för allmänheten.


Nu återstår att se vilket stöd dessa förslag får från de borgerliga partierna. Pengarna finns och sitter på banken. Användas eller inte? Till vad?
De styrande allianspartierna funderar och precis som före valet är det socialdemokraterna som har initiativet.

Inga kommentarer: