torsdag, maj 05, 2011

I kväll kommunfullmäktige

I kväll den stora begivenheten, kommunfullmäktige. Den intresserade kan följa med på webben. Kl 18.30 börjar debatten och jag tror det kommer att bli en ganska sen tillställning. Man behöver inte följa hela sammanträdet. Det går bra att via kommunens hemsida se och höra det hela när som helst.
Mötet kommer att börja med ett antal frågor till de ledande allianspolitikerna. Det handlar om varför de nekar Miljöpartiet att lägga protokollsanteckningar, vad som kommer att hända med kulturhuset, vad som händer med de deltidsanställda som vill ha heltid m.m.
Därefter kommer den stora frågan, bokslutet för 2010, året innan alliansen tog över. Ett överskott på 26 millioner visar vilken stark ekonomi kommunen har. Att kommunen har varit välskött och inte dragit på sig onödiga utgifter beror på en stram politik under socialdemokratisk ledning sedan 1995. Ingen kan förneka detta under debatten, men vad skall man använda pengarna till?
Vid senaste kommunstyrelse lade socialdemokraterna ett antal förslag, bl.a. upprustning av ridhuset, golv till bollhallen i Bro, utökad belysning i våra gångtunnlar, BMX-bana vid Lillsjötoppen och upprustning av utemiljön vid våra äldreboenden. Jag skrev om detta 19 april.
Vad föreslog då den borgerliga alliansen?
Svar: Ingenting!
Varför gjorde de inte det?
Svar: De hade inte tänkt på frågan!
Därför löser de problemet med att ha en extra kommunstyrelse i dag. Vi får se om de har något eget förslag, ansluter sig till det socialdemokratiska eller om de passar och gömmer pengarna på banken. Klart är, att även om majoriteten blev en annan efter valet, är det fortfarande socialdemokraterna som har initiativet.

Som PRO-ordförande i Kungsängen önskar jag att pengar avsätts för att upprusta utemiljön vi våra äldreboenden. Exempelvis skulle man på gården mellan Kungsgården och Servicehuset kunna bygga en gemensam "upplevelsepark". Nivåskillnaden kan utnyttjas till vattenfall, i en damm kan fiskar simma, planteringarna består av växter som lockar till sig fjärilar, i sluttningen anläggs ett vackert stenparti och i träden finns holkar för häckande fåglar. Dessutom skulle Restaurangskolan kunna ha uteservering där.
Så skulle man kunna göra, om bara viljan finns. Pengar saknas uppenbarligen inte.


Gården mellan servicehuset och Kungsgården, framtida upplevelsepark?

Inga kommentarer: