torsdag, augusti 09, 2018

Posten har slut på frimärken

Skall nästa vecka för Reumatikerföreningen Järfälla - Upplands-Bro:s räkning skicka 500 brev. Tar lite tid med kuvertering, klistring av adressetiketter och frimärkning. Vi brukar använda rullar med 100 st märken i varje. Det är det mest praktiska. Förvånad blev jag, när det uppdagades att posten har slut på frimärksrullar. Otroligt! Hur sköts detta företag egentligen? Det är ju själva affärsidén att sälja frimärken och leverera brev. Är  det inget som fungerar längre?
Det hör till saken att behöver man köpa ett enstaka frimärke är det från dessa rullar de tas.

Detta bolag är en katastrof. en av de riktigt dåliga affärer den tidigare alliansregeringen gjorde. Egentligen borde Postnord likvideras och förlusten tas fram. får väl täckas med skattepengar.

Ett fungerande postväsende är en viktig del av vår infrastruktur. Regering och riksdag bör vara garanter för att detta fungerar. Det kanske vore dags med ett statligt verk, Postverket,  efter detta experiment med medborgarnas tillgångar.

https://ebutik.postnord.se/

Inga kommentarer: