torsdag, augusti 02, 2018

Kommunalt handlingsprogram

Nu börjar valrörelsen. Socialdemokraterna i Upplands-Bro har tagit fram ett handlingsprogram inför mandatperioden 2018 - 2022. Programmet omfattar hela den kommunala verksamheten med bland mycket annat skola, bostadsbyggande, torg, vägar och parker, fritidsområden, kultur samt landstingets ansvar för kollektivtrafik och sjukvård.

Arbetet med att formulera den politiska viljan i ett handlingsprogram är omfattande. Många medlemmar har engagerat sig och kommit med synpunkter. Till sist har programmet antagits på ett medlemsmöte.

Detta är vad Socialdemokraterna i Upplands-Bro vill genomföra under den kommande mandatperioden. Det skall betraktas som ett vallöfte, men ett löfte som endast kan genomföras fullt ut om partiet får över 50% av rösterna i valet, vilket inte är sannolikt.
Efter kommande val kommer säkerligen förhandlingar att ske mellan partierna i kommunen för att få en styrande ledning. I dag, denna period, är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna som tillsammans lägger en budget och leder arbetet inom kommunen. Hur det blir nästa period vet vi inte förrän efter valet 9 september.

Hela handlingsprogrammet finns att läsa här!

Inga kommentarer: