onsdag, augusti 30, 2006

Varför betalar vi skatt?

Skatt i det socialdemokratiska Sverige har tre funktioner:

1. Att utjämna klyftorna mellan fattig och rik
Väldigt stora skillnader finns men de skulle vara större om inte högavlönade betalade mer skatt än lågavlönade.

2. Att fördela mellan livets olika skeden
De första 20 åren av livet betalar vi endast lite skatt. Däremot erhåller vi stöd såsom barnbidrag, barnomsorg och utbildning.
De kommande 40 åren arbetar vi och betalar in mer i skatt än vi får tillbaks.
De sista 20 åren är vi återigen nettomottagare av skattemedel.

3. Att finansiera välfärden
En välfärd där alla är med kan inte betalas på annat sätt.

När någon klagar över höga skatter eller föreslår skattesänkningar måste man alltid ställa sig frågorna: Vad är det man vill komma åt? vem tjänar och vem förlorar på förslaget? och vems intressen företräder man?
Högeralliansens skattesänkningsförslag med 1000:- för vanliga löntagare skall betalas av sjuka och arbetslösa. Är detta rättvist?
Från perrongen


Inga kommentarer: