måndag, juli 01, 2013

Hägglund håller sig inte till sanningen i Almedalen

Lyssnade i går till Göran Hägglunds tal i Almedalen. Det var otäckt att höra hur han började med en förljugen bild av verkligheten. Han beskrev Sverige för 10 år sedan som ett misslyckat samhälle under Socialdemokraternas ledning. En falsk beskrivning med halvsanningar och lögner.
Vi vet i dag att skolan nu är sämre än någonsin, att arbetslösheten ökar, att Sverige aldrig haft världens högsta sjukskrivningstal och att det i dag är stora problem i vården. På dessa områden var det bättre förr, när Socialdemokraterna styrde. Att som Hägglund beskriva historien är inte ärligt.
Det som Hägglund ändå har rätt i är att fastighetsskatten är avskaffad. Att det skett genom att döpa om den till en avgift glömde han att säga. Fastighetsägare med stora fastigheter har fått minskad kostnad och de med små fastigheter har fått högre kostnad, om man generaliserar. Skatten är med andra ord inte avskaffad, men har bytt namn.

Enda konkreta förslag Hägglund kunde lämna var att han vill höja taket i maxtaxan inom barnomsorgen för att kunna minska antalet barn i grupperna. Högre avgifter för barnfamiljer med andra ord. Ett dåligt förslag som skall jämföras med Socialdemokraternas "Mindre klasser - mer kunskap" Ett konkret förslag för att lärarna skall få mer tid med varje elev.

Inga kommentarer: