lördag, juli 20, 2013

Ungdomar lurade till dåliga sommarjobb? Biltvätt i Brunna.

Vi har kunnat se under någon vecka hur fyra ungdomar startat företag och tvättar bilar på COOP Forums parkering i Brunna. Många har frågat sig hur detta kan få ske. Ett ur miljösynpunkt helt förkastligt tillvägagångssätt. Tvättvattnet rinner helt orenat ned i en dagvattenbrunn. Att sedan Upplands-Bro kommun är en av sponsorerna till verksamheten gör att jag ser det som en skandal.

Självklart stoppades verksamheten efter flera anmälningar till kommunens miljökontor. Politikerna i kommunen måste nu fråga sig hur ett så tveksamt projekt som "Roligaste sommarjobbet" kan rekommenderas av kommunen. DN har under någon tid skrivit om det och det framgår att det finns många tveksamheter. Vi måste komma ihåg att alla ungdomar är inte myndiga, startkapitalet, kr2.000:- täcker förmodligen inte ens nödvändiga försäkringspremier, utbildningen på en vecka ger inte tillräcklig kunskap för att driva företag och handledarna har endast två dagars utbildning.

Att driva företag är ingen sommarlovslek. Skall ungdomar utbildas till egna företagare skall det ske på ett professionellt sätt, inte av kortutbildade coacher. För mig är det förvånansvärt hur politikerna i kommunen kan vara så ovetande om villkoren för småföretagarna att de släpper fram en så tveksam verksamhet. Jag har inte kunnat hitta några protokoll där frågan behandlats. Kan tyda på att oppositionen inte varit informerad.

Det tråkiga är att ungdomar lurats in i detta. Att ingen berättat för dem om marknadsundersökningar, handelsbolag eller enskild firma, moms, miljöregler, försäkringar, tillstånd eller anmälningsplikt är bedrövligt. Att tro att fyra gånger kr2.000:- räcker som startkapital till en biltvätt är naivt och att lura ungdomar att det kan räknas som hobbyverksamhet är bedrägligt.

DN har i dag en artikel om biltvätten i Brunna. Dessvärre finns den inte med i tidningen på webben, men den som har papperstidningen eller digitala upplagan kan läsa den.
Även i Ubro.se går det att läsa om detta.

Inga kommentarer: