fredag, januari 20, 2006

Riksbanken mot full sysselsättning

Nu höjer Riksbanken räntan.
Varför?
Det övergripande målet är två procents inflation. Det har man misslyckats att uppnå. Det riktiga vore då att sänka räntan för att närma sig målet. I stället höjer man.
Förklaringen man ger är att det går för bra för Sverige. Ekonomin är bättre än i omvärden. Arbetslösheten minskar.
Är det ett politiskt utspel? En räntehöjning bromsar utvecklingen, och försvårar för regeringen att bekämpa arbetslösheten.
Det är fel att låta Riksbanken bedriva politik!

Penningpolitiken måste bedrivas av politiker som valts av svenska folket. Det är helt fel att sk "ekonomiska experter" skall bedriva politik utan att behöva stå till svars för den. Riksbanken skall inte leka EMU!

Inga kommentarer: