fredag, juni 09, 2006

Bra Bodström, tillåt fildelning!

Nu är det verkligen fart på fildelningsdebatten, och det ena partiet efter det andra vaknar. Det tycks som något kan hända efter Bodströms senaste utspel. I flera tidningar berättas i dag om nya signaler från partiet, Aftonbladet och Dagens Nyheter är några. I går hade Svenska Dagbladet en "fininsändare" av Lars Ilshammar och Jeanette Gustafsdotter.

Det äldsta sättet för fildelning är muntlig tradition. Används fortfarande bl.a. på spelmansstämmor.
Noter började nedtecknas och säljas och upphovsmännen kunde få betalt. Mest tjänade dock förlagen och musikaffärerna som sålde nothäften.
Med grammofonskivan tillkom musikindustrin, d.v.s. tillverkare och säljare av skivspelare m.m.
Radions intåg skapade oro. Vem skulle betala för konsertbesök och grammofonskivor när musiken kunde avlyssnas gratis på radion? STIM tillkom och upphovsmännen fick ersättning. Musikindustrin upptäckte att ju oftare en skiva spelades i radion desto fler såldes. Det blev en lönsam verksamhet.
Kasettbandspelaren påstods göra alla artister till gatusångare. Deras framtid skulle vara helt slut, nu när alla kunde kopiera fritt. Trots detta skördade musikindustrin hela tiden stora ekonomiska framgångar, och stjärnorna blev fler och större.
Dagens fildelning har hitills inte bidraget till minskad musikförsälning. De stora vinnarna är dock bredbandsbolagen samt tillverkare och säljare av MP3-spelare. Dessa produkter skulle inte gå att tjäna pengar på, om det inte förekom en omfattande fildelning.

Filmindustrin har haft en liknande utveckling. Från biografer via TV och VHS till dagens DVD och fildelning. Ett ramaskri från filmindustrin varje gång ny teknik infördes. Det visar sig att det har aldrig tidigare producerats så mycket film som i dag. Filmindustrin frodas därför att den hitills har anpassat sig till nya distributionssätt.

Självklart måste upphovsmännen ha betalt. Troligtvis är avgifter och skatter enda modellen. Internationellt samarbete är ett måste. Samordning inom EU vore bra, men vi kan inte vänta. Något måste ske snart. Bra att regeringen och Thomas Bodström börjat reagera.

Inga kommentarer: