fredag, juni 16, 2006

Äldreomsorg utan borgerligt stöd

Socialnämnden sammträdde i går kväll. Flera viktiga frågor var uppe. Bland annat beslutades om äldreomsorgsplanen:

1.Utforma handlingsplan för de olika delarna inom äldreomsorgen

2.Planera särskilt boende med heldygnsomsorg
Norrboda och Bro station är aktuella placeringar, men även andra alternativ finns. Bråttom att komma igång.

3.Utforma handlingsplan för skapande av seniorbostäder i form av hyresrätt i nybyggnation och förtätning
Seniorbostäder, d.v.s hyresrätter särskilt anpassade till äldre eller funktionshindrade. Dessa lägenheter saknar trösklar, har rymliga duchutrymmen. Spis med ugn och bänkar skall ha rätt höjd vilket kan kräva att det är höj och sänkbart. Gemensamma utrymmen för hobbyverksamhet och möjligheter att träffas. Hiss till alla plan över marken. Bra balkonger. Alternativa placeringar såsom gångvänlig natur eller i centrum, det skall finnas valfrihet.
Seniorbostäder kan byggas av dels Upplands-Brohus men också av andra byggherrar. Frågan tas upp när etableringsavtal tecknas.

4.Utveckla hemtjänsten
Innebär att personalen hela tiden kompetensutvecklas. Bättre, effektivare och smartare sätt att arbeta på, kan höja kvaliteten för de äldre. Vi måste i partiet fortsätta att diskutera med de äldre i denna fråga.

5.Utveckla stödet till anhörigvårdare såsom avlösning, dagverksamheter, och kompetensutveckling
Många äldre vårdas av sin make/maka i hemmet. Praktiskt stöd behövs.

6.Utred möjligheten till utvecklad frivilligverksamhet
Vid nämndens studiebesök i Norge såg vi en väl fungerande frivilligverksamhet. Vill vill göra något hos oss också. Det kan handla om skolklassen som dagligen hämtar Metro från pendeltågstationen till sevicehuset och i gengäld får besök av äldre som berättar något från sin ungdom. Det kan handla om friska pensionärer som är sällskap åt någon vid läkarbesök och i gengäld får lära sig spela bridge. Det kan handla om någon som får hjälp att betala räkningar över internet, eller lära sig knyppla, eller läser för barnen i förskolan. Det finns mycket som skulle kunna göras.
Lokal behövs, anställd organisatör behövs, kanske något mer som kostar. Vi kan få ut mycket av pengarna men det behövs bra organisation. Går det i Norge borde det gå i Upplands-Bro också.

Fet stil är nämndens beslut och kursiv är mina föklaringar.


TYVÄRR, BORGARNA STÄLLDE INTE UPP!!
Det verkar som man har stora interna problem i den borgerliga högeralliansen i Upplands-Bro.
I 10 månader har vi arbetat med planen. Vi har tillsammnas politiker från både borgarna och oss gjort ett studiebesök i Norge. Del av personalen var också med, en hel buss fylldes. Vi har haft två uppföljningsmöten politiker och personal. Vi har kallat till en extranämnd 15 juni för att alla skall få tid att bli klara med egna förslag till planen. I allt detta har borgarna deltagit.

Vad har då de olika partierna gjort? Vi socialdemokraterna har haft två öppna möten där frågan diskuterats och vi har fått in många bra förslag. Dessutom har vi fått många svar på den enkät vi skickade ut till de som är 55 år eller äldre. Framför allt beträffande boendet har vi fått många värdefulla synpunkter som vi tar med oss i kommande diskussioner med byggherrar.

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet meddelade på nämnden "att de deltar inte i beslutet". Har de inget eget förslag efter 10 månaders arbete? De har åkt med på studieresan, de har suttit med på sammanträden, men de vill sedan inte deltaga i beslutet.


Planen är nu översänd till kommunfullmäktig för fastställan. Det skall bli spännande och se om den borgerliga alliansen talar om för väljarna vad de har för planer före valet.


En annan viktig fråga som beslutades var, att det skall finnas flera rätter att välja mellan i den mat som distribueras av hemtjänsten. Något som vi önskat länge men inte fått att fungera. Jag räknar med att under hösten kommer det att fungera.

Inga kommentarer: