onsdag, juni 14, 2006

Kvällens kommunfullmäktige, beslut om skendemokrati?

I kväll sammanträder kommunfullmäktige. Klockan 18.30 i kommunhuset. Mötet är offentligt och det finns särskilda åhörarplatser. Det vore bra om fler kommuninvånare besökte dessa möten för att granska hur de folkvalda uppträder.

Några betydelsefulla frågor kommer att tas upp. Bl.a. översyn av Översiktsplanen, div avgifter och taxor samt köp och försäljning av olika fastigheter.
Den frågan som troligtvis kommer att debatteras mest är frågan om folkomröstning i Upplands-Bro gällande trängselskatten. En fråga som är en nollitet, d.v.s. saknar praktisk betydelse. Detta eftersom inget parti i Stockholms kommunfullmäktige avser att ta hänsyn till resultatet i Upplands-Bro.

Politikerna i "högeralliansen" har samlat in över 1.000 namn på listor för folkomröstning. Undrar om de som skrivit på har informerats om, att det är en "låtsasfolkomröstning", där resultatet saknar betydelse för kommande beslut? Har de inte fått den informationen anser jag, att de lurats lämna sitt namn.

Socialdemokraterna vill genomföra en opinionsundersökning i kommunen om kollektivtrafiken. Avsikten är att få in förslag på förbättringar och att visa beslutsfattare, att det finns en vilja bland invånarna i Upplans-Bro. Trängselskatten kommer att vara en del i denna undersökning. På detta sätt får vi en uppfattning om hur stor andel som är för eller mot trängselskatten, men får också veta vilka kollektivtrafiksatsningar som behövs.
Vi får då grepp om heltheten.
Lek med tanken, att man tog ställning till landstingsskatten utan att ta hänsyn till sjukvården. Utgifter och inkomster hör ihop. Det går inte att ta ställning till varje sida för sig. En av trängselskattens uppgifter är att finansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken.

I kväll står förslagen mot varandra. Antingen en genomlysande opinionsundersökning eller också en "låtsasfolkomröstning" som beslutsfattarna inte bryr sig om.

Som sagt mötet är offentligt och börjar 18.30 i kommunhuset. Jag hoppas att webbradion kommer att fungera. I så fall kan debatten avlyssnas hemifrån på kommunens hemsida.

Inga kommentarer: