torsdag, juni 15, 2006

Stort rådslag om kollektivtrafiken och trängselskatten

Kommunstyrelsen fattade i går eftermiddag beslut om att genomföra ett stort rådslag om effektiva kommunikationer för Upplands-Broborna. Alla boende i kommunen skall få ge sina synpunkter, inte bara på trängselskatten utan också på busslinjer, pendeltåg, tidtabeller och taxan m.m. Särskilt taxan är viktig. Det finns ju borgerliga förslag att fördyra för oss Upplands-Brobor.
Resultatet av rådslaget skall delges riksdagen, regeringen, Stockholms kommun, Stockholms läns landsting och SL.
OBSERVERA att de borgerliga partierna röstade NEJ till detta.

På kommunfullmäktige föreslog borgarna att en folkomröstning skall genomföras enligt följande:
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen i ett yttrande skall tillkännage riksdag och regering sin uppfattning om trängselskatten.
2. Som ett led i beredningen av detta yttrande skall det i kommunen genomföras en folkomröstning den 17 september 2006, i anslutning till de allmänna valen.

Vad "allianspartierna" har föreslaget är alltså att vi skall folkomrösta om ett brev till riksdag och regering.

Eftersom de borgerliga partierna valt att ställa ett brett rådslag om trafiksituationen mot folkomröstning om kommunens uppfattning om trängselskatten blev det endast ett förslag som kommer att genomföras, nämligen rådslaget.

Debatten kan ses och avlyssnas på kommunens hemsida. (Blir det tråkigt går det att snabbspola.)

Inga kommentarer: