tisdag, augusti 11, 2009

Privata företagsvinster skall inte skattefinansieras!

Debatten pågår. Skall skattepengar gå till vinster i privata företag, vilket är fallet inom skola, vård och omsorg i dag. Vi vet att ägarformen inte har betydelse för kvaliteten i verksamheten. Vi vet också att för att bli mer kostnadseffektiv är det endast minskade personalkostnaderna som ger effekt. Minskade personalkostnader får man genom färre anställda eller anställda med lägre kompetens. Konsekvensen av detta är att vinsterna i friskolor, sjukvården och äldreomsorgen uppstår på bekostnad av sämre kvalitet. Förlorarna är barnen, de sjuka och de äldre. Så enkelt är det.
En undersökning visar att över 70% av väljarna är negativa till vinstutdelning från privata vårdbolag.
En god analys av detta görs av Anne-Marie Lindgren i Arbetarrörelsens Tankesmedja.

Inga kommentarer: