tisdag, augusti 18, 2009

Övervaka inte elever, ge förtroenden!

För 15-20 år sedan undveks kameraövervakning såväl på arbetsplatser som offentlig miljö. I de fall det var aktuellt diskuterades det noga var kamerorna skulle sitta, och hur de skulle vara riktade. Jag var regionalt skyddsombud inom handeln och konsulterades före beslut om kamerainstallation. I kollektivavtal reglerades hur och hur länge inspelat material skulle sparas, i vilka situationer det kunde användas och vilka som fick titta på det.
Kamerorna riktades för att spela in misstänkta brottslingar, och de fick aldrig riktas direkt mot personalen.
Kameraövervakning var endast en del i det preventiva arbetet. Det var otänkbart att en arbetsgivare skulle spela in sina anställda eller att skolan kameraövervakade eleverna.
Bättre bemanning och inget ensamarbete är metoder som är överlägsen all teknik. Det gäller även i skolorna. Lärare och övriga vuxna bör vistas bland eleverna och inte trycka i kollegierummet.
Den mänskliga kontakten och "det sociala trycket" kan aldrig ersättas med teknik.

I dagens SvD konstaterar jag att opinionen nu är för ökad kameraövervakning. Detta gäller även skolorna. Jag är förvånad. Det kan väl ändå inte vara så att de klipp från övervakningskameror, som läckt ut på nätet, är så roliga att man gärna vill vara med.

Jag skulle aldrig gå i en skola där lärarna filmar eleverna. Jag skulle aldrig arbeta på en arbetsplats, där arbetsgivaren övervakar mig varje minut.
Social gemenskap bygger på förtroende.
Och glöm aldrig att du blir bemött av andra såsom du själv bemöter dem!
Vad lär vi barnen i skolorna?


XXXXXXXXXX
Bilderna från Bygdens Dag finns på Brobilder!

Inga kommentarer: