onsdag, augusti 26, 2009

Vad händer med KF:s lager i Bro?

För länge sedan, innan Upplands-Bro fanns som kommun och jag var född, var mina trakter (Bro, Låssa, Håtuna, Håbo-Tibble, Västra Ryd och Stockholms-Näs) Sveriges centrum. Farlederna till Sigtuna och Uppsala passerade. Helgö och Birka låg strax i söder. Skulle man in i Mälaren eller mot Berslagen var detta knutpunkten antingen man kom från Södertälje eller det som senare skulle bli Stockholm.
Det var här Oden bosatte sig. Enligt Snorre skedde det i Fornsigtuna, nuvarande Signhildsberg. Att det är sant framgår av förklaringen, att Oden tyckte det var så vacker trakt. Om detta står att läsa i Eddan.
Det som skulle bli Upplands-Bro var centrum för det som skulle bli Sverige.

Infrastrukturer och maktförhållanden ändrades och Upplands-Bro kom lite i skymundan några år. Men andra tider kom. Den moderna kommunen bildades 1952, och sedan snart 40 år är Upplands-Bro återigen Sveriges centrum. I alla fall för oss som handlar på COOP. KF:s Rikslager och Lagercentralen, som det kallades, etablerades vid Nygård.

I dagens SVD och DN kan vi läsa om kommande förändringar på lagren. Att transporter till del återgår till tåg är bra ur miljösynpunkt. När lagren var nya togs dagligen fyra tåg in och lossades och lastades inomhus. Att öppna den möjligheten igen vore inte helt fel. Tåg kanske är företagsekonomiskt kostsammare än bil, men tåget är samhällsekonomiskt att föredra.

En viss oro kan jag känna inför rubrikerna 500 tvingas lämna COOP. Jag är dock i viss mån luttrad. Lagerarbete finns ju inte längre, numera är det logistik. Mycket har rationaliserats med ny teknik.
Men, även om det är logistik, självgående truckar och data behövs det fortfarande lagerarbetare och chaufförer. Jag tror och hoppas att terminalerna i Bro kan fortsätta att utvecklas och även framdeles vara arbetsplats för många, så att Upplands-Bro förblir Sveriges centrum.

Inga kommentarer: