fredag, juni 11, 2010

Fullmäktige mitt i natten

Oj, oj, oj!
Gårdagens kommunfullmäkte avslutades i dag. Vid halv ettiden var vi klara. Mycket snack och lite verkstad. Det märks att vi närmar oss vardagen. Partierna som inte märks i den politiska debatten måste nu synas på något sätt och tar chansen i kommunfullmäktige.

Vi diskuterade bland annat i följande frågor:
Stöd till medborgare med funktionsnedsättning, kommunens arbet med att utveckla turismen, kulturhuset, bemötande av HBT-personer, kommunens klimatarbete, om vi skall tillåta barn som går på dagis att läsa bl.a. "Spindelmannen", huruvida Bro Hof skall tvingas återställa den del av naturreservatet de skadat, nytt föreningshus i Kungsängen och bildande av naturreservatet Frölunda. I de två sista frågorna fattade vi också beslut.
Det är en salig blandning av ärenden och det är inte lätt att vara insatt i allt.

Tydligast i debatten var kanske den borgerliga ledamot som på frågan vad de skulle göra om de vinner höstens val svarade:
-"Vi vet inte vad vi skall göra efter valet, men vi kanske är något smidigare"

Hela debatten kan ses på kommunens hemsida. Titta och döm själva. Själv tror jag på ett liv efter valet.

Inga kommentarer: