måndag, augusti 23, 2010

Att betala skatt är nödvändigt.

Vad skall skatten användas till?
Det finns tre skäl till att man i ett välfärdssamhälle betalar skatt.

  1. Skatten skall jämna ut mellan åldrarna. Barn och ung betalar inte skatt men åtnjuter förmånen av förskola, skola, högre utbildning, sjukvård m.m. Från 20 till 65 års ålder, när man är yrkesverksam, betalar man tillbaks och betalar också in på den pension och vård man får senare i livet.
  2. Skatten skall jämna ut mellan fattig och rik. I ett civiliserat samhälle blir inte klyftorna för stora. Tillgångarna är begränsade och det är därför rimligt att de fördelas på ett rättvist sätt.
  3. Skatten skall finansiera välfärden.

Görs ändringar i skattesystem så påverkas en eller flera av punkterna ovan. Jobbskatteavdraget har påverkat på alla tre områden. Alliansen har hitills framhållit att inkomstklyftorna är viktiga och att pensionärer skall betala högre skatt än löntagare på lika inkomst.

I dagens debattartikel i DN slår sig alliansen för bröstet och säger, att de klarat den ekonomiska krisen bra. Det är inte riktigt sant. Visst är det så att Sverige inte har en ekonomi såsom Grekland eller Spanien, men detta beror till stor del på att den förra regeringen byggt upp en stabil ekonomi med överskott, och att vi kunnat dra nytta av att inte vara med i EMU.
Sanningen är den att arbetslösheten har ökat dramatiskt under den borgerliga regeringstiden. Var fjärde ungdom under 25 år är i dag arbetslös.
Dett är ett resultat av regeringens politik. Mindre pengar till välfärden - ger färre jobb - ger mindre skatteintäkter - ger mindre pengar till välfärden. En ond spiral.

Inga kommentarer: