onsdag, augusti 11, 2010

Välj rätt 19 september!

Många bestämmer sig sent i valen till riksdag, landsting och kommun. Många säger att det är svårt att veta vad man skall rösta på. Det kan vara svårt att se vilka skillnader det är mellan partierna. Därför anser jag att man inte skall lyssna alltför mycket till debatten, där alla vill ge allt till alla. För att veta vilket parti som är bäst måste man ha klart för sig att partierna företräder olika intressen. Man måste ta reda på vilket samhälle de olika partierna vill ha. Det är också bra att veta vilka grupper i samhället som företräds av respektive parti och vilka som finansierar valrörelsen.Vill man ha ett samhälle där vissa ställs utanför skall man rösta på något parti i den borgerliga alliansen. Det är de som "uppfunnit" utanförskapet och gör allt för att permanenta detta.
Allianspartierna är också tydliga i sina program med att klyftorna mellan fattiga och rika skall öka eller bestå. De åtgärder som genomförts under nuvarande mandatperiod för att öka klyftorna är t.ex. jobbavdrag, förändringarna i fastighetsskatten och Rutavdrag.
Det är heller ingen tvekan om att skattesänkningar är mål som prioriteras före skola, vård och omsorg, d.v.s. välfärden.
De har också för avsikt att realisera våra gemensamma tillgångar, privatisera. Detta innebär att privatpersoner kan berika sig på vår bekostnad.Anser man att klyftorna skall minska skall man rösta på ett rödgrönt parti, som vill ta bort straffskatten på pensionärer.
Vill man behålla och förbättra välfärden är det de rödgröna som gäller.
Anser man att vår gemensamma egendom inte får "skänkas" bort till företag eller enskilda som sedan tar ut orimliga vinster, finns bara ett alternativ: de rödgröna.
De rödgröna har dessutom en nödvändig klimatpolitik och konkreta förslag att avskaffa ungdoms- och långtidsarbetlösheten.

Inga kommentarer: