torsdag, mars 20, 2014

Privatiseringen av Hagtorps äldreboende ett misstag!

I en kompromiss med andra partier gick vi socialdemokrater med på att Hagtorps äldreboende skulle läggas ut för upphandling i konkurrens med privata vårdgivare. När borgerliga alliansen fick majoritet i kommunen, beslutade de ensidigt att Upplands-Bro kommun inte skulle få lägga något anbud. Det kommunala alternativet var därmed borta och valfriheten försvann.

Nu visar det sig att verksamheten, som bedrivs av Frösunda omsorg  är en katastrof. För att tjäna pengar på de äldres och skattebetalarnas bekostnad, har personalstyrkan reducerats på ett minimum och verksamheten fungerar inte. Det skall bara "sparas" pengar. Det är risk för att de boende far illa.

Om detta framgår av kommunens undersökning på 124 punkter där verkligheten jämförs med de krav kommunen har. På 55 punkter är det OK, på 34 punkter är det delvis OK och kraven uppfylls inte helt samt på 35 punkter uppfylls inte alls kommunens krav. Socialnämnden skall i dag behandla ärendet. Jag tror inte att avtalet kommer att sägas upp, men hoppas verkligen att Frösunda får högst en chans till. Stora brister är det i matens kvalité, det finns inte möjlighet till utevistelse, det är dåligt med aktiviteter och personalen har inte tid för att rapportera vid skiftbyten. Om detta finns att läsa i Socialnämnden handlingar punkt 3, (sid 25 - 43 av 85 ).

Kommer detta som en överraskning? Nej redan i början av året slog facket larm och 11 februari bloggade Kommunals ordförande Annelie Nordström om situationen på Hagtorp.

Nu får vi se om den borgerliga alliansen i Socialnämnden prioriterar de gamlas boende och hälsa före privata företagsvinster.


Hagtorp, vård- och omsorgsboende i Upplands-Bro

1 kommentar:

Hans Bergström sa...

Nu händer det saker i partiet!
http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Stoppa-vinstjakten-i-valfarden/