fredag, mars 28, 2014

Hur få ordning på vårdcentralerna?

Vårdcentralerna i Bro och Kungsängen har bara blivit sämre och sämre under den borgerliga
ledningen. Då talar jag både om den katastrofalt dåliga styrningen i landstinget och den uteblivna styrningen i kommunen.
I Stockholms läns landsting har den borgerliga Alliansen infört ett ekonomiskt styrsystem som inte fungerar. De har haft en övertro till den nyliberala idén, att konkurrens och möjlighet att göra vinst alltid ger ett önskvärt utfall.
I Upplands-Bro kommun har den borgerliga Alliansen gjort ingenting. Jag menar nästan ingenting. På ett PRO-möte deklarerade KD-representanten att hon bytt till en vårdcentral i en annan kommun.

Det är så det är tänkt att fungera. Vi skall "rösta med fötterna", d.v.s. byta från de dåliga till de bra. Då kommer på sikt alla dåliga att försvinna och alla som är bra blir kvar.
Jag har länge varit sugen på att byta till någon bättre. Inte minst när den enda duktiga husläkaren jag haft flyttade till en vårdcentral i Sollentuna.

Men jag är kvar. Jag vill väldigt gärna ha kvar vårdcentralerna i Bro och Kungsängen. Hur bra skulle det vara att bo i Upplands-Bro och få åka till Kallhäll eller Jakobsberg varje gång man behöver sjukvården. Frisk och med bil går det an, men gamla, barnfamiljer, funktionshindrade eller sjuka har det jobbigt nog som det är i dag.


Länets sämsta vårdcentral

Inga kommentarer: