tisdag, mars 11, 2014

Socialdemokraterna, en demokratisk organisation

På lördag har Upplands-Bro socialdemokratiska Arbetarekommun årsmöte. Det tillfälle när gångna årets verksamhet summeras och granskas, ny styrelse väljs och planeringen inför kommande år fastslås. Dessa möten är alltid välbesökta.
Vart fjärde år, valåren, är det särskilt viktigt att gå på årsmötet. Det är nu medlemmarna fastställer listan till kommunfullmäktigevalet och partiets handlingsprogram inför den kommande mandatperioden.

Fullmäktigekandidaterna har nominerats av medlemmar och en valberedning har sammanställt en lista på de personer som anses mest lämpliga att representera Socialdemokraterna i kommunfullmäktige. Ibland antas valberedningens förslag som det är, men det är inte ovanligt att mötesdeltagarna efter diskussion gör ändringar. Det är en styrka i vårt parti att vi på möten kan ta en diskussion även om personer, rösta och därefter solidarisk stå bakom det fattade beslutet. I vårt parti är det medlemmarna som bestämmer, inte styrelsen eller valberedningen.

Den andra stora frågan på lördag är antagande av handlingsprogram. Det förslag som läggs fram av styrelsen har arbetats fram av medlemsgrupper. Inom de olika politikområdena har hårt arbetande grupper träffats åtskilliga gånger för att diskutera och komma med förslag på vad vi skall uträtta under den kommande mandatperioden, om vi fårs väljarnas förtroende. Säkerligen kommer ändringsförslag att behandlas på årsmötet, kanske blir det en och annan votering. Ett är säkert, att vi alla kommer att arbeta för en socialdemokratisk valseger. Det är ända möjligheten att få programmet genomfört.

Inga kommentarer: