lördag, februari 18, 2012

De vise i Upplands-Bro

I går träffades de igen, "De vise i Upplands-Bro". Någon kanske undrar vilka de är. Andra känner väl till dem, socialdemokratiska viceordförande i kommunala nämnder och bolag, tillika gruppledare för (S) i kommunen.
Efter 2010 års val tvingades vi i opposition. En ovan situation som vi gör det bästa av. Ibland lyckas vi  påverka och få till förbättringar i de förslag som den borgerliga alliansen lägger fram. Senast var det i torsdagens kommunfullmäktige där vi fick med ett beslut på att en läshörna skall bli kvar när biblioteket i Tibble flyttar till Kungsängen. Vanligast är det dock att majoriteten kör över oss med förklaringen: "Nu är det vi som bestämmer!"

Två gånger tidigare har jag varit med i denna krets av oppositionpolitiker, i mitten av 70-talet och i början av 90-talet, de två tidigare gångerna Socialdemokraterna varit i opposition i Upplands-Bro. Bägge gångerna kom vi tillbaka i kommande val. Väljarnas dom var hård mot de tillfälliga, borgerliga majoritetspolitikerna. Båda gångerna var vi väl förberedda när vi återfick makten och kunde snabbt vända på utvecklingen i kommunen till det bättre.
Men ingen av dessa oppositionsperioder har vi haft ett så stark och kompetent lag som nu. Jag är imponerad av såväl den enskildes som hela lagets gemensamma kompetens. En mix av olika personligheter och erfarenheter som bildar ett välfungerande team. Detta gäng skulle med framgång kunna ta över ledningen i kommunen vilken dag som helst, om den borgerliga alliansen skulle dra sig tillbaka tillsammans med de fyra kommunalråden. Det vore inte fel om A-laget (Arbetarelaget) tog över efter B-laget (Borgarelaget). Vi skulle redan dag ett starta räddningsaktionen under mottot "Rädda det som räddas kan".
Vi , viceorförande (S), arbetade heldag, 8.30 till 18.00,  i går. Förberedde oss för kommande politiska strider. Ja, politiken i vår kommun har efter senaste valet omvandlats från ett sammarbete till ett krig.

Lunchen intogs på UBG:s Restauranskola belägen i Kungsängens Dagcentral. På bilden ser du från vänster Birgitta Nylund Upplands-Brohus och Lokalvårdsbolaget, Jan Lannefelt Bygg- och miljönämnden, Kerstin Ahlin Socialnämnden, Catharina Andersson Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, Naser Vukovic Kultur- och fritidsnämnden, Camilla Janson Kommunstyrelsen, Mary Svenberg ordförande i Arbetarekommunen och Kommunala gruppen (S).
Saknas på bilden gör Rolf Nersing Bildningsnämnden och Hans Bergström Kommunfastigheter.
Alla är socialdemokrater i opposition och jag brukar kalla oss "De vise i Upplands-Bro".


De vi(s)e i väntan på lunch i Dagcentralen, Kungsängen.

Inga kommentarer: