torsdag, februari 09, 2012

Ta inte bort servicehusen!

Trygghetsboende, dvs lägenheter i hus med gemensamma lokaler för aktiviteter och måltider samt anställd personal för att organisera detta, behövs. Det behöver byggas flera sådana hus. Kanske vid Bro Centrum och mellan Ringvägen och järnvägen i Kungsängen.
Men att omvandla servicehus till trygghetsboende är förkastligt. På det sättet skapas inga nya bostäder för äldre.

Den styrande alliansen i Stockholm har äntligen insett sitt misstag och stoppar nu omvandlingen av servicehus till trygghetsboende. Det är bara att hoppas att den högerledda alliansen i Upplands-Bro är lika förnuftiga och slutar att förstöra servicehusen.


SvD1, SvD2

Inga kommentarer: