onsdag, februari 15, 2012

Svininfluensavaccineringen

Även Dagens Nyheter har nu vaknat och har nu lagt upp en kort notis om den märkliga vaccineringskampanjen. Vi kanske närmar oss den dag när alliansregeringen får erkänna att den inte behärskade situationen.
Svenska Dagbladet berättar i dag att  vaccinet förmodligen var verkningslöst. Enligt regeringens beräkning räddades sex (6) människoliv genom vaccineringen. Detta på bekostnad av att över 150 barn fick ett livslångt handikapp, narkolepsi. Fler än 155 barn har fått sina liv förstörda.
Det ekonomiska  hoppas jag att staten tar, men för övrigt kommer vi säkert att få se hur alla skyller på varandra. Det är bra om ansvarsfrågan utreds. Inte i första hand för att hitta en syndabock, utan för att kunna vidta åtgärder för att det inte skall upprepas.
Jag vill gärna veta:
Varför köptes det in vaccin som skulle räcka att vaccinera alla två gånger?
Vilka rådgivare använde sig regeringen av, och vad har de för koppling till vaccintillverkaren?
Har det vidtagits några åtgärder för att förhindra kommande risker för "politisk panik"?
Är det sant att personer födda 1918 eller tidigare är imuna mot svininfluensan, och i så fall varför ingick de i riskgruppen?
Hur kunde man släppa ut ett oprövat vaccin på marknaden? Borde man inte åtminstone ställa samma krav som på naturläkemedel?

1 kommentar:

Karin Be sa...

Precis de frågorna som jag ställde mig själv, omgivningen och läkarkunniga när alla "skulle" vaccinera sig. Det kändes inte tryggt och mer som en masshysteri. Följ strömmen och rätta dig i ledet var lite av undertonen. Var inte självisk och tänk på de i riskgrupperna.
Men om något känns fel så är det oftast det...