måndag, februari 13, 2012

Svininfluensan, en politisk skandal.

Äntligen har turerna kring vaccinationerna mot svininfluensa börjat granskas.
Den minnesgoda kan påminna sig att en ovanligt lindrig form av influensa spred sig över jorden. Dödsfallen var få och de som insjuknade blev inte speciellt sjuka. Symtomen kunde jämföras med en vanlig förkylning. Men denna influensa härstammade troligtvis från grisar i Sydamerika till skillnad från den "vanliga", årliga influensan, som utvecklats via fåglar i Asien. Var det därför panik uppstod?

Hur kunde det bli så fel? Hur kunde beslutfattarna, inklusive regeringen, handla så irrationellt? Politisk panik uppstod. Svenska folket skulle massvaccineras. 18 miljoner doser köptes in. Räcker för att vaccinera hela svenska folket två gånger. Till råga på eländet var vaccinet inte testat och eventuella biverkningar inte kända. Några skadeståndsanspråk för läkemedelsbiverkningar kan dock bli svårt att driva mot vaccintillverkaren.  Ansvaret ligger nu på staten.

I dag vet vi att minst 155 barn drabbats av den mycket allvarliga, livslånga sjukdomen narkolepsi. Narkolepsiföreningen ställer i gårdagens SvD frågan: "Vad är våra barns liv värda?"

I svininfluensan dog 30 personer i Sverige. Ska jämföras med en "normal" influensaepedemi då runt 3.000 avlider. SvD har nu börjat granskningen. Det behövs att man går till botten med detta. Kanske behövs en haverikommission. Framkommer inget annat får regeringen betraktas som ansvarig.

Vad som behöver förtydligas är bl.a.:
Hur kunde Sverige överreagera så till den milda grad på rapporterna om en ny influensa?
Varför inköptes så stora mängder vaccin?
Vem uppfann uttrycket "en andra våg"?  Något som det inte finns historiska belägg för.
Vilka experter använde sig regeringen av, och hur är deras koppling till vaccintillverkaren?
Hur och vem kommer att ersätta de som drabbats av biverkningar?
Går det att säkerställa att detta inte kommer att upprepas?

SvD1; SvD2; SvD3; SvD4; SvD5

1 kommentar:

Maja sa...

Anna Bäsén bör ju i detta sammanhang också ta sig en funderare på vilket sätt hon agerade budbärare. Folk är otroligt lättpåverkade och hennes domedagsropande i tabloiderna med "andra vågen rullar in" som headliner fick människor att springa som en buffeljord dit hon pekade!