fredag, februari 17, 2012

Fullmäktige i går.

Den stora frågan på gårdagens kommunfullmäktige var beslutet att bygga ett kulturhus i Kungsängens centrum. En fråga som Socialdemokraterna arbetat med i närmare två mandatperioder. Känns lite märkligt att det är en borgerlig majoritet i fullmäktige nu när ärendet klubbas. Att vi fick med borgarna på tåget var bra. Annars hade det hela nog stoppats av alliansen. Ett exempel på att breda lösningar håller även om det blir majoritetskifte. Samarbete är bättre än krig.
I sista minuten har den borgerliga alliansen också ändrat sig när det gäller servicen i Tibble. De accepterar nu att en "läshörna" blir kvar när biblioteket flyttar. Vad det betyder har man inte sagt.
Vi, Socialdemokraterna, vill att det i Tibble skall finnas möjlighet att läsa dagliga tidningar, tillgång till dator, möjlighet att beställa biblioteksböcker, begränsat antal romaner, deckare, poesisamlingar m.m. samt bibliotekarie minst en dag i veckan. Om man sen kallar det "läshörna" eller begränsad bibliotesksservice har mindre betydelse.

Inga kommentarer: