fredag, februari 10, 2012

Sevicehus, en del av valfriheten

De flesta människor vill välja var och i vilken form de ska bo. Det gäller såväl gammal som ung. I livets olika skeden har man också olika krav på sitt boende. Samhället, ytterst kommunen, har ansvar för bostadsförsörjningen. Det innebär att kommunen måste planera och se till att det byggs olika former av bostäder. Det skall blandas hyresrätt med bostadsrätt och äganderätt. Det skall finnas bostäder i såväl höga som låga hus. En blandning av stora och mindre lägenheter behövs.
I det moderna samhället byter vi bostad flera gånger under vårt liv. Vi har inte samma behov när vi nyligen flyttat hemifrån som när vi bildat familj eller blivit äldre och fått svårt att gå i trappor. För att kuna välja måste denna mix av boendeformer finnas.
Detta gäller hela livet, dvs också när man blivit pensionär. Därför måste det finnas möjlighet att välja sitt boende även de sista 30 åren av livet.

Många former av äldrebostäder behövs. Därför måste servicehusen behållas och i nybyggnationen kompletteras med seniorboende och trygghetsboende i första hand men även vård- och omsorgsboende. Vi behöver lägenheter som fördelas efter kötid men också bostäder som fördelas efter behov (biståndsbedömning). Några vill bo nära naturen och andra nära butiker och pendeltåg. En mångfald är en förutsättning för valfrihet. Därför behövs servicehusen.
Jag hoppas att den styrande alliansen i Upplands-Bro inser detta och inte ytterligare minskar antalet servicehuslägenheter.Jag hoppas också att den styrande alliansen i Upplands-Bro kräver i etableringsavtalen vid nybyggnation att det också skall byggas trygghetsbostäder och seniorsbostäder. Det är kommunens politiker som har ansvaret. Ytterst ligger detta ansvar på den styrande majoriteten.

Inga kommentarer: