torsdag, oktober 29, 2009

Jobben först. Skatt efter förmåga. Välfärd efter behov.

"Det är därför jag säger: klarar vi inte jobben så klarar vi inte svensk ekonomi. Och då klarar vi inte välfärden heller. Tre utgångspunkter som jag vill att vi skriver i illröd eldskrift: Jobben först. Skatt efter förmåga. Välfärd efter behov."
Detta säger Mona i sitt tal på kongressen. Ett tal som bådar gott inför framtiden. Det handlar om jobben, jobben och jobben. Vad skall annat vara tema på jobbkongressen?
Klimat och välfärd är också viktiga områden, men jobben och ekonomin är förutsättningen för att lösa klimatproblemen och återskapa en god välfärd för alla.

Att partiets politik är stark och inriktad på att i första hand klara jobben oroar uppenbarligen SvD. De inriktar sig på det område där partiledningen kan lida nederlag i voteringarna, nämligen ungdoms- och integritetsfrågorna. Läs själv hur man rubriksätter det som en djup spricka, när det i själva verket finns en djup enighet om jobbpolitiken. Att partiledningen inte riktigt hängt med i integritetsfrågorna är något som jag ser som ett övergående problem. Jobben först!

I dag skall jag efter bästa förmåga följa kongressen. Eftersom jag har en hel del annat som som måste göras får det i första hand ske via TV24. I dag handlar det om jobben. Viktigaste frågan kommer först. Bra att den inte behöver behandlas under sista dagens obligatoriska tidspress.

Jag ser fram mot den viktigaste kongress på länge: Socialdemokraterna del 2: Återkomsten

För övrigt anser jag att arbetslöshetsalliansen skall förpassas till utanförskapet.

SvD 1, SvD 2, SvD 3
DN

1 kommentar:

Anonym sa...

Idag är skattetrycket på en medelklassarbetare drygt 70% i Sverige; arbetsgivaravgifter plus inkomstskatter plus moms.

När blir ni socialdemokrater nöjda egentligen?