söndag, oktober 25, 2009

Fler bostäder i Finnsta.

Här, öster om kollonilotterna i Finnsta, skall byggas bostäder

Inga kommentarer: