fredag, oktober 30, 2009

Jobbkongressen

Jobben först. Skatt efter förmåga. Välfärd efter behov

Kongressens andra dag startar kl 09.00. Första dagen talades det mycket om jobb. Socialdemokraterna visar nu att de gamla beprövade metoderna med investeringar i bostäder och infrastruktur, utbildning, satsning på forskning, stimulans till nyföretagande och bättre samordning av samhällets resurser är det som gäller. Visst kan man som i SvD:s pappersupplaga ifrågasätta varje insats, men erfarenheten säger att detta är insatser som tillsammans ger resultat.

Det är skillnad mellan Socialdemokraternas och Arbetslöshetsalliansens sätt att se på människan och samhället. Socialdemokraterna anser att det är samhällets uppgift att se till, att det finns arbete för alla. Alliansen anser att det är upp till individen att se till, att den har arbete. Gärna med hjälp av piskan.
Det är till och med så eländigt, att den liberala marknadsekonomin ser det som positivt med arbetslöshet. Människor som konkurrerar håller såväl löner som inflation på låg nivå. Dessutom är de lojala med ledningen.

Det borde för alla klart framgå att borgaralliansens politik har lett till ökad arbetslöshet och ökade klyftor. Det tycks i alla fall vara klart för DN och SvD eftersom de på sina nätupplagors gratisdelar inte skriver något om jobbkongressens viktiga beslut, besluten om jobben.
SvD tycker det är viktigare att rapportera att partistyrelsen led nederlag i två frågor, bl.a. erkännandet av Västsahara. DN anser att införandet av biltullar är viktigare än alla åtgärder för att skapa jobb.

I dag kan vi följa kongressenfrån kl 09.00. Av programmet framgår att bl.a. ungdomfrågor, klimatfrågor och folkrörelser skall diskuteras.

För övrigt anser jag att arbetslöshetsalliansen skall förpassas till utanförskapet.

Inga kommentarer: