torsdag, oktober 01, 2009

Jag prioriterar fortfarande skola, vård och omsorg.

Nu finns protokollet från senaste fullmäktige på kommunens hemsida. Där går att läsa, §82, vilka politiker som anser att hundrastgårdar skall prioriteras i kommunens verksamhet.
För mig är skola, vård och omsorg fortfarande prioriterade.
Av samma protokoll framgår också vilka partier som vill sälja Upplands-Brohus hyreslägenheter som bostadsrätter, §81.

I dag kl 18.30 hålls det sista av tre samrådsmöten om översiktsplanen. kl 18.30 i Bro Dagcentral. Passa på att bli informerad om kommunens framtida utveckling och ta chansen att framföra dina synpunkter.

Inga kommentarer: