fredag, oktober 23, 2009

Gårdagens kommunfullmäktige, och nattens.

Fullmäktige, mycket debatt blev det. Som jag anade. Men vad bestämde vi?
  • Vi godkände delårsrapporten, där prognosen visar att kommunen klarar budgeten eller gör ett litet underskott.
  • Vi godkände markanvisningsavtal som innebär att området vid kollonilotterna i Finnsta kan komma att bebyggas.
  • Vi godkände samarbetsavtal vilket betyder att Kungsängens idrottsplats kommer att planläggas för bostadsbebyggelse. Detta innebär att vi är ett steg närmre den nya idrottsplatsen vid motorvägsavfarten. (En liten brasklapp bara: Markförhållanden, lera, kan ställa till det, men jag håller tummarna)

Mycket debatt i god anda gjorde att tiden gick fort. Först kl 00.10 i natt var vi klara.

Inga kommentarer: