lördag, oktober 31, 2009

Pensionärsskatten bort, beslut på jobbkongressen

Jobben först. Skatt efter förmåga. Välfärd efter behov


Nu är det beslutat. Vinner socialdemokraterna nästa års riksdagsval kommer klyftan mellan de som arbetar och pensionärer att steg för steg tas bort. Den orättvisa extra beskattningen av pensionärer kommer att försvinna. Detta kan ske dels genom att jobbavdragen minskas och dels genom att pensionärernas skatter sänks.
Enligt arbetslöshetsalliansen skulle jobbavdragen minska arbetslösheten. Ingen tror längre på det och Peter Gustavsson visar i en artikel i Ordfront, att avsikten från regeringen är att få till stånd lönesänkningar.


Kongressen har vidare beslutat att kommunerna skall ha en skyldighet att tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbetstid såsom helger, kvällar och nätter. Det kan kännas som angeläget eftersom vi begär, att människor skall arbeta även dessa tider.
Själv tycker jag dock att kommunerna själva skall kunna besluta om detta. Har invånarna röstat fram en borgerlig kommunledning skall de också få en borgerlig politik. Vad finns det annars för anledning att rösta socialdemokratiskt i kommunala val.
Emmellertid var nog kongressens beslut det enda rätta om man ser till barnperspektivet.


Att i kommunal verksamhet, som bedrivs av privata företag, kunna plocka ut höga vinster, ser jag som mycket tveksamt. Det finns tecken på, att bedragare, som tidigare har uppträtt inom bygg-, restaurang-, frisör- och städbrancherna , nu inriktar sig på kommunala verksamheter. Skattepengar skall inte finansiera privata vinster är min uppfattning. Kongressen tyckte annorlunda.
Jag är rädd för att frågan kommer att bli akut igen inom närmsta åren när bemanningsföretagen tränger in i välfärden.


Inga papperstidningar i morse. Man får nöja sig med nätupplagorna, gratisdelarna.


För övrigt anser jag att arbetslöshetsalliansen skall förpassas till utanförskapet

Inga kommentarer: